Komunikaty

17 kwietnia 2019 15:38 | Komunikaty

LIST DO RODZICÓW

Kłodzko, 17.04.2019r.
Drodzy Rodzice!

Od zawsze politycy planują, organizują nam system oświaty. Nie pytają ani Was - Rodziców, ani też nas – nauczycieli i specjalistów o nasze oczekiwania dotyczące oświaty. Nie mamy wpływu na to, czego uczą się Państwa dzieci.
Jako nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni za jakość edukacji i wychowania młodego pokolenia, które powinno mieć szansę na osiągnięcie szczytów swoich marzeń i realizację pomysłów na siebie. Do tego potrzebna jest nowoczesna szkoła, a taką nie jest.  
Jako nauczyciele Waszych dzieci czujemy potrzebę podzielenia się z Państwem naszymi argumentami za przystąpieniem do strajku.

  • Chcemy mieć wpływ na stwarzanie uczniom warunków do nauki i rozwoju osobistego.
  • Nie ma naszej zgody na przemęczanie uczniów ilością materiału jaką muszą przerobić.
  • Nie ma naszej zgody na zbyt rozbudowaną podstawę programową. Zawarte w niej treści są  często oderwane od rzeczywistości.
  • W trakcie zajęć lekcyjnych chcemy mieć więcej czasu na realizowanie tematów ważnych dla uczniów.
  • Chcemy mieć czas na powtarzanie i utrwalanie materiału. Nie chcemy                                              „gonić z materiałem” i być rozliczani z realizacji podstawy programowej.
  • Chcemy mieć czas na rozmowy z uczniami na tematy przez nich proponowane, bo teraz mamy tematykę narzuconą przez tzw. program.
  • Nie ma naszej zgody na naruszanie szacunku i godności nauczycieli.
  • Domagamy się zwiększenia nakładów finansowych na oświatę.
  • Chcemy, aby system wynagradzania nauczycieli był adekwatny do wkładu pracy.
  • Chcemy ponoszenia odpowiedzialności polityków za tworzone przez nich prawo.  

Grono pedagogiczne
Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta
w Kłodzku   

Przeczytano: 126 razy. Wydrukuj|Do góry

Nowa szkoła