Aktualności

03 października 2017 09:15 | Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

2 października  odbyła się w naszej szkole pogadanka "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", prowadzona przez przedstawiciela Komedy Powiatowej Policji w Kłodzku. w spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy I, klas IV oraz klasy V. Celem pogadanki było zapewnienie dzieciom bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym (jako pieszy), poprzez praktyczne wdrażanie ich do rozumienia i przestrzegania podstawowych zasad zgodnie z kodeksem drogowym oraz kształtowanie umiejętności analizy i oceny przedstawionej sytuacji.
Zasady poznane przez dzieci:
• Droga jest dla wszystkich, mogą z niej korzystać piesi i kierujący pojazdami;
• Jezdnia jest dla pojazdów, a chodniki dla i pobocza dla pieszych;
• Musisz zachować szczególną uwagę tzn. przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do, tego przeznaczonych (na przejściach dla pieszych);
• Nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie wolno wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem;
• Przed wejściem na jezdnię zatrzymaj się na skraju chodnika, spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo i gdy jezdnia jest wolna, przechodź sprawnie, ale nie biegnij;
• Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przechodź na drugą stronę jezdni tylko wtedy, gdy na sygnalizatorze jest światło zielone (zielony – idź, zielony pulsujący – uwaga, czerwony - stój).
• Przejście z wysepką - zatrzymaj się na wysepce, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu;
• Nie wchodź na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu, gdyż nie widzisz jezdni;
• Jeżeli poza obszarami zabudowanymi nie ma na drodze chodnika, to należy chodzić poboczem drogi, a przy jego braku - to przy lewej krawędzi jezdni naprzeciw ruchu pojazdów, aby je lepiej widzieć;
• Nie wolno chodzić po torowiskach tramwajowych i kolejowych.

Przeczytano: 185 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Nowa szkoła