Kadra

Krzysztof Szkudlarek

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

dyrektor szkoły

Ewa Szczepaniak

Funkcja: Dyrekcja

Zastępca dyrektora szkoły

Elżbieta Postawa

Funkcja: Pedagog

Pedagog

Magdalena Hrycak-Jasińska

Funkcja: Psycholog

Psycholog
Nowa szkoła