Kadra

Krzysztof Szkudlarek

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

dyrektor szkoły

Ewa Szczepaniak

Funkcja: Dyrekcja

Zastępca dyrektora szkoły

Elżbieta Postawa

Funkcja: Pedagog

Pedagog

Magdalena Jasińska-Hrycak

Funkcja: Psycholog

Psycholog

Katarzyna Hradzka

Funkcja: Nauczyciel

Matematyka
Nowa szkoła