Nowoczesna Szkoła - Cztery żywioły

Projekt ,,Nowoczesna Szkoła''. Cztery Żywioły - ,,Ziemia'' realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjent: Fundacja ,,Nasze Lepsze Jutro'' z siedzibą w Kłodzku, Partner - Gmina Kłodzko.

 
 
Nowa szkoła