Pismo do rodziców kandydatów do klas I - VIII

Kłodzko, dnia 08 czerwca 2018r.

 

 

                                                               Rodzice kandydatów

                                                               do Szkoły Podstawowej
                                                               im. Wł. St. Reymonta
                                                               w Kłodzku         Informuję, że złożone przez Państwa podanie o przyjęcie dziecka do szkoły od roku szkolnego 2018/2019 zostało rozpatrzone pozytywnie.

         W związku z powyższym proszę o dostarczenie świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 wraz z podpisanym zdjęciem do legitymacji szkolnej ucznia.  Świadectwo należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, przy ul. Traugutta 1A  w dniu 22 czerwca 2018r. do godz. 15.15 lub w dniu 25 czerwca 2018r. w godzinach 7.30 – 15.15.  Zdjęcie można złożyć w terminie późniejszym.

Niezłożenie świadectwa szkolnego w wyżej wymienionym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia do szkoły.

          Zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów przyjętych do szkoły odbędzie się w środę 27 czerwca 2018r. o godzinie 1600 w auli szkoły.

Nowa szkoła