Zebrania z rodzicami

Informacja dla rodziców dotycząca terminów
i organizacji spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Data

 

Godzina

 

Forma spotkań z rodzicami uczniów                  

1.

21.09.2017r.

16.00 – 18.00

Zebrania klasowe, konsultacje z  nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem

2.

26.10.2017r.

16.00 – 18.00

Zebrania klasowe, konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem

3.

07.12.2017r.

15.45 – 17.45

Indywidualne konsultacje z wychowawcą, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i dyrektorem

4.

11.01.2018r.

16.00 – 18.00

Zebrania klasowe – wywiadówka, konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem

5.

15.03.2018r.

16.00 – 18.00

Zebrania klasowe, konsultacje z  nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, dyrektorem

6.

17.05.2018r.

15.45 – 17.45

Indywidualne konsultacje z wychowawcą, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i dyrektorem

 

 

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa we wszystkich  spotkaniach.

Nowa szkoła