Mądrze budujesz-dobrze inwestujesz 17.11.2015

Jesteśmy najlepsi…….


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w trakcie trwania 8. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 17.11.2015r. zorganizowała pod hasłem:

          „Wywołujemy ducha przedsiębiorczości”

                   grę ekonomiczną „Mądrze budujesz-dobrze inwestujesz”.

Zmagania dolnośląskich szkół miały charakter konkursu, którego celem było propagowanie wśród młodzieży przedsiębiorczych postaw, edukowanie ich w tym zakresie i zachęcanie do podejmowania biznesowych inicjatyw. Gimnazjaliści musieli wykazać się praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, gospodarki czy polityki. Zadaniem konkursu było zachęcenie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie budowania wśród uczniów przedsiębiorczych postaw.

 

Oczami uczestników.......

W drodze losowania staliśmy się drużyną pod nazwą „Piątek 13”. Sprzedawaliśmy własnoręcznie wykonane kaczki, liczyliśmy pieniądze, wykazaliśmy się wiedzą, logicznym myśleniem, spostrzegawczością. Zapłatą za dobrze i szybko wykonane zadania były kolejne klocki Lego, z których musieliśmy wybudować najwyższą wieżę. Udało nam się, nasza wieża rosła i rosła…. aż przerosła wszystkie inne. Wygraliśmy!!!! Każdy z nas otrzymał 200zł nagrody, dyplom oraz Kalendarz Uczniowski. „Piątek 13” to nie pech, to nasz sukces.

 

Uczestnicy Konkursu:Lewandowski Jakub,

                                Gałęski Hubert,

                                Wejcht Wojciech.

Uczestników przygotowywała Pani Katarzyna Hradzka.

                                                   GRATULUJEMY  I  ŻYCZYMY  DALSZYCH  SUKCESÓW

http://www.darr.pl/pl/941-konkurs-dla-gimnazjalistow-madrze-budujesz-dobrze-inwestujesz.html

Mądrze budujesz-dobrze inwestujesz

Nowa szkoła