Działalność Biblioteki w roku szkolnym 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016


 Jak nie czytam, jak czytam

10 czerwca 2016r. grupa uczniów z naszej szkoły włączyła się  w ogólnopolską akcję pod hasłem ,,Jak nie czytam, jak czytam”.

 

W tym dniu ok. godziny 10.00 uczniowie polskich szkół oraz inne zainteresowane osoby zebrały się w wybranych miejscach z książkami i po prostu … czytały. Wykonywane były zdjęcia oddające frekwencję, a także organizowane inne przedsięwzięcia towarzyszące. Dodatkowo ustanawiano rekord czytania w jednym momencie. Każdy czytał, co chciał, książki, które przyniósł sam lub wypożyczył w bibliotece.

 

Pomysłodawcą akcji jest czasopismo ,,Biblioteka w Szkole”. Cel to przede wszystkim promocja książek wśród dzieci i młodzieży, reaktywowanie nawyku czytania (wszędzie), pokazanie nieczytającym, że czytanie jest cool. Jak podkreślają eksperci, jedyna nadzieja na wzrost fatalnych wskaźników czytelnictwa leży w młodym pokoleniu, a bardzo ważną rolę w jego aktywizacji pełnią biblioteki szkolne.

 

W naszym mieście organizatorem akcji była Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, która takim wymownym akcentem finalizowała swój projekt ,,Wkręceni w książkę”. Grupa aktywnych czytelników z naszej szkoły włączała się w to przedsięwzięcie. Młodzież wykazała się zaangażowaniem, kreatywnością i spontanicznością. Z plakatami i transparentami udaliśmy się do KSP. Tam wspólnie z uczniami wielu szkół z naszego miasta – podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych manifestowaliśmy nasze przywiązanie do książek.

 

Była wystawa ciekawej fotografii, pomysłowy happening, rozmowy, no i wspólne zdjęcie! Następnie w kolorowym pochodzie ulicami miasta udaliśmy się do parku Esperanto, gdzie miał miejsce finał akcji. Młodzieży towarzyszyli również dorośli – starosta powiatu kłodzkiego, nauczyciele, bibliotekarze.

 

Widok tak wielu młodych ludzi wychodzących na ulice, aby publicznie zademonstrować swoje przywiązanie do czytania napawać może tylko optymizmem i nadzieją na lepsze jutro, jutro z książkami, które – cytując angielskiego filozofa epoki odrodzenia i baroku F. Bacona – są okrętami myśli, żeglującymi po oceanach czasu, troskliwie niosącymi swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie.

 

Tak nam się spodobało to ŚWIĘTO KSIĄŻKI, że za rok z pewnością jeszcze aktywniej i zdecydowanie liczniej będziemy manifestować nasze pozytywne nawyki czytelnicze.

dsc_0007.jpg [1280x851]

p1040672.jpg [1024x680]

 


 

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015 na Dolnym Śląsku

Dobiegło końca przedsięwzięcie kulturalno – promocyjne pod nazwą Obchody  Reymontowskie 2014/2015. Inspiracją tego wydarzenia były dwie ważne rocznice związane z pierwszym noblistą wolnej Polski – 90. rocznica otrzymania przez Władysława Stanisława Reymonta Literackiej Nagrody Nobla, która przypadła w listopadzie 2014 r. oraz mijająca 5 grudnia 2015r. roku 90. rocznica śmierci autora Chłopów.

14 grudnia 2015r. Elżbieta Kurosz i Beata Smolarek uczestniczyły w konferencji pod hasłem: ,,Nieprzemijające wartości narodowe, moralne i estetyczne na stronicach dzieł W.S. Reymonta", która odbyła się w Legnicy w Teatrze im. H. Modrzejewskiej.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szkół Dolnego Śląska, noszących imię Wł. St. Reymonta.

W Polsce 113 placówek oświatowych ma za patrona Noblistę. Na Dolnym Śląsku takich szkół jest 15, tym 3 gimnazja.

W programie konferencji były bardzo interesujące wykłady na temat twórczości Reymonta, a także informacje o działaniach szkół promujących sylwetkę pisarza i komunikat dotyczący Szkół Reymontowskich dziś i jutro.

Wśród prelegentów znaleźli się:

prof. dr hab. Franciszek Ziejka z Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;

prof. Dr hab. Leszek Pułka z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego;

Hanna Nagórek przewodnicza Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich;

dr Anna Stodolna – Rybczyńska, nauczyciel, konsultant DODN we Wrocławiu;

Krzysztof Bąkała dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie;

dr Mirosława Bednarzak z Muzeum Historii Ruchu Ludowego.

Na całością przedsięwzięcia czuwał oddany idei Reymontowskiej, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Obchodów Reymontowskich 2014/2015, dr Tadeusz Samborski.

Na podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015 na Dolnym Śląsku wydana została okolicznościowa publikacja, w której znalazła sią także informacja o działaniach naszej szkoły w zakresie propagowania sylwetki patrona i popularyzacji kultury ludowej.

Warto w tym miejscu przypomnieć działania, które podejmowane były w naszej szkole w związku z Obchodami Reymontowskimi 2014/2015:

 • 21.09.2015 roku- udział grupy uczniów gimnazjum w konkursie międzyszkolnym Poznaj Reymonta zorganizowanym przez  Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie (1 miejsce).
 • 25-27.09.2015 roku- udział grupy uczniów w XIX Ogólnopolskim Zlocie  Szkół Reymontowskich w Lublinie.
 • Październik –lekcje w bibliotece dla klas pierwszych Życie moje skrętami bieży…przybliżające uczniom sylwetkę pisarza.
 • Listopad- cykliczny (coroczny) konkurs wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta dla klas pierwszych.
 • Grudzień- Dzień Patrona połączony z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych. Urozmaicony przedstawieniem teatralnym, głośnym czytaniem fragmentów prozy Reymonta, w tym przez zaproszonych gości – pana Stanisława Longawę Wójta Gminy Kłodzko i przedstawicielki zespołu ludowego Kumy.
 • Cały rok- gazetki ścienne i wystawy tematyczne w bibliotece szkolnej. Gazetki okolicznościowe w salach lekcyjnych.
 • Grudzień- projekt edukacyjny dla uczniów klas drugich Dobry pomysł na Reymonta, czyli jak świętować Dzień Patrona. Przygotowanie filmu i inscenizacji teatralnej.
 • Cały rok szkolny- wzbogacanie Izby Tradycji Ludowych o nowe eksponaty, przedmioty codziennego użytku związane z kulturą wiejską.
 • Kwiecień – w  ramach Drzwi Otwartych Szkoły prezentowanie sylwetki pisarza przyszłym uczniom i ich rodzicom, dekoracje w  stylu ludowym.
 • W ramach zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego przygotowanie piosenek
  i przyśpiewek ludowych; prezentacja podczas Dnia Patrona.

 

 


15 lat z Reymontem minęło jak jeden dzień…

dscf0196s.jpg [300x225]

dscf0191s.jpg [300x225]


1 grudnia 2015 roku odbyła się uroczystość, mająca swoje ważne miejsce w tradycji  naszej szkoły. Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami i delegacje z pozostałych klas wzięli udział w obchodach Dnia Patrona.

Gimnazjaliści najmłodszego rocznika złożyli ślubowanie, przyrzekając szanowanie obowiązujących w naszej społeczności zasad i norm. Uczynili to w obecności sztandaru szkolnego, pana dyrektora i zaproszonych gości. Uhonorowali także postać Władysława Stanisława Reymonta, składając wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową.

         W tym roku Dzień Patrona miał dla nas szczególny wymiar. Towarzyszyły mu bowiem ważne rocznice – 90 rocznica śmierci pisarza i 15 rocznica nadania szkole imienia.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: dyrektor Krzysztof Szkudlarek i wójt Gminy Wiejskiej Kłodzko Stanisław Longawa.          

Po części oficjalnej przyszła pora na program artystyczny pod hasłem ,,Lipce w pamięci zaklęte’’. Uczniowie zainscenizowali wesele Boryny na podstawie utworu ,,Chłopi.” Pokazali dawne obrzędy weselne utrwalone przez Reymonta w tej polskiej epopei. Niepowtarzalną, ludową aurę podkreśliła scenografia – wiejska chałupa i jej wystrój wraz ze sprzętami domowymi, gospodarskimi zgromadzonymi w Szkolnej Izbie Tradycji Ludowych.     

Warto zaznaczyć, że tym razem fragmenty nagrodzonego Noblem utworu Reymonta prezentowali nie tylko uczniowie, ale i zaproszeni goście. Piękną gwarą przemówili do nas: pan wójt i pani z zespołu Kumy. To nowe doświadczenie bardzo się wszystkim spodobało i mamy nadzieję, że stanie się elementem naszej szkolnej tradycji obchodów Dnia Patrona. 

Dodatkową atrakcją był występ folklorystycznego zespołu z Krosnowic pod nazwą Kumy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wyśpiewały wiązankę piosenek ludowych, zabawnych i z przesłaniem, znanych i nuconych, a także mniej znanych, więc słuchanych z jeszcze większym zaciekawieniem. Całość dopełniły barwne stroje i  pokaz rękodzieła artystycznego w wykonaniu przemiłych gości. Śmiało można powiedzieć, że muzyka połączyła pokolenia.

Finał programu artystycznego stanowiła prezentacja multimedialna, pokazująca piętnastoletnią historię naszej szkoły pod patronatem wielkiego Polaka i  zasłużonego pisarza Władysław Stanisława Reymonta. W ciągu kilku minut nie sposób zaprezentować wszystko, co było ważne i znaczące, ale warto było przypomnieć choćby niektóre wydarzenia.

Na tę okoliczność została odśpiewana specjalna, ułożona na melodię Czterdziestolatka, piosenka, która powstała z okazji 10 rocznicy nadania imienia. Uwzględniając upływ czasu, zabrzmiała tak oto:

15 lat minęło…

Piętnaście lat minęło, jak jeden dzień.

Piętnaście lat z Reymontem, zgadza się!

Piętnaście lat minęło, odeszło w cień

I nigdy już nie wróci, rób co chcesz.

A Reymont w krąg nam roztacza uroki swei prosi żeby brać.

Na karuzeli szkolnej pokręcisz się,

„Chłopów” poczytasz trochę, przyda się!

I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania,

szkołę na wiele przecież stać.


Bo tak mówiąc szczerze, w szkole jak w pokerze

jest zasada: „karta-stół”,

więc nie wbijaj w głowę,

żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół.

 

Piętnaście lat minęło to piękny wiek.

Piętnaście lat i nawet jeden dzień.

Na drugie tyle szkoło przygotuj się,

na pewno też na trzecie, ja to wiem !

Bo szkoła tak nam podsuwa uroki swe,

że pełną garścią brać.


Na karuzeli szkolnej pokręcisz się,

„Chłopów” poczytasz trochę, przyda się!

I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania,

przed nami wiele nowych,

przed nami wiele nowych,

przed nami wiele nowych lat!

 

Wł. St. Reymont powiedział ,,Wszystkiego można dokonać dopóty, dopóki się ma marzenia”. Gdyby był obecny na naszej uroczystości, z pewnością byłby z nas dumny.

 

Uroczystość przygotowały dwie grupy projektowe z: II c, d, f przy wsparciu swoich koleżanek i kolegów z innych klas.

 

Pieczę nad całością przedsięwzięcia sprawowały niezmiennie  od wielu lat:  Beata Smolarek, Justyna Mania, Elżbieta Kurosz.


dscf0222s.jpg [860x483]
Reymont znany i nieznany

,,Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać
w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym.”

 

                                                                         Wł. St. Reymont

 

20 listopada 2015r. biblioteka szkolna zorganizowała dla uczniów klas pierwszych konkurs wiedzy o życiu i twórczości Władysław Stanisława Reymonta. Wydarzenie to miało miejsce już po raz szesnasty!

 

W zawodach uczestniczyły trzyosobowe drużyny każdej z pięciu klas pierwszych. Uczniowie wykazali się znajomością biografii pisarza i jego twórczości, układali piosenki, rozwiązywali krzyżówki, wycinali strzyżki, przygotowywali wystąpienia oraz pięknie i głośno czytali fragmenty utworów Reymonta. Tym razem imprezę współprowadzili uczniowie zwycięskiego zespołu z ubiegłego roku oraz laureaci konkursu międzyszkolnego ,,Poznaj Reymonta”, czyli Aleksander Nowotnik i Piotr Fulara z klasy II d.

Wszyscy zawodnicy zasługują na uznanie, bardzo dobrze reprezentowali swoje klasy, utrzymali  wysoki poziom konkursu.

O tym, że rywalizacja była ostra, ale szlachetna świadczy dogrywka między zespołami klas I a i I d.

 

Uczniowie trzech drużyn wygrali nagrody pieniężne dla swoich klas.

 

Oto wyniki:

I miejsce - 150,00 zł – klasa I  D  wychowawca : p. Katarzyna Hradzka

 drużyna w składzie: Kacper Ćwik, Paweł Habiak, Julia Kuc

 

II miejsce- 130,00 zł-  klasa I A  wychowawca : p. Justyna Mania

 drużyna w składzie: Jakub Lewandowski, Wojciech Wejcht, Wiktor Zaremba

 

III miejsce – 120,00 zł- klasa I C  wychowawca : p. Zofia Adamczyk

 drużyna w składzie: Zuzanna Dec, Zuzanna Mania, Wiktoria Smoleń

 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie okolicznościowych dyplomów odbędzie się 1 grudnia 2015r. podczas Dnia Patrona.

Organizatorki konkursu – Elżbieta Kurosz, Beata Smolarek, Justyna Mania – składają podziękowania uczestnikom i wychowawcom klas pierwszych za rzetelne wywiązanie się z zadania.

file0148a.jpg [1366x1025]

                 Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera.


18.09.2015r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie grupy młodzieży z poetką i dziennikarką Panią Stanisławą Łowińską. Nasz gość mieszka i pracuje w Poznaniu, ale pochodzi z malowniczej miejscowości Ścinawka w pobliżu Kłodzka.

Pani Stanisława Łowińska jest animatorką i  propagatorką twórczości literackiej młodych, członkiem Związku Literatów Polskich. Była redaktorem naczelnym miesięcznika „Otwarta Szkoła”, dziennikarką „Tygodnika Ludowego”. Jej wiersze prezentowane były na antenie Polskiego Radia i Telewizji. Pani Stanisława tworzy różne formy literackie, pisze wiersze, satyry, bajki, pieśni, hymny, kolędy, pastorałki i piosenki dla dzieci.

Działa i pracuje na rzecz kultury i oświaty ponad 45 lat.  Od kilkunastu lat, w  Gminie Łubowo, organizuje „Lednicką Wiosnę Poetycką”. Jest założycielką Klubu Młodego Dziennikarza przy Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Poznaniu.

Podczas spotkania poetka  zachęcała uczniów do pisania wierszy i  opowiadań. Odwołując się do własnych doświadczeń i przeżyć nasz gość przekonywał gimnazjalistów, że każdy ma coś ważnego do przekazania innym, a swoje doznania, uczucia i myśli warto przelać na papier, bo to pomaga żyć w zgodzie ze światem i samym sobą.

Poetka zaprezentowała twórczość własną, która spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Recytowała także wiersze swoich młodych przyjaciół, które powstały na warsztatach poetyckich w Lednicy.                          

Pani Łowińska obdarowała młodzież nie tylko cennymi radami, wskazówkami, ale przede wszystkim swoją pozytywną energią i czasem wzruszeń. Zasiała wśród swoich słuchaczy dobre ziarno, z którego w przyszłości być może wyrośnie wielu pisarzy, poetów i dziennikarzy.

Warsztaty poetycko – dziennikarskie odbyły się dzięki zaangażowaniu nauczycieli bibliotekarzy. 

_dsc0411.jpg [948x630]_dsc0413.jpg [894x593]

Nowa szkoła