Szkolny Ośrodek Kariery

Szok w gimnazjum.

W naszym gimnazjum funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery. SZOK zajmuje się przygotowaniem i wspieraniem uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, określaniem preferencji zawodowych w kontekście wyboru ścieżki kształcenia, oraz planowaniem, rozwojem i zarządzaniem karierą zawodową. Każda osoba może skorzystać z porad i informacji o rynkach pracy, możliwościach rozwoju zawodowego, zawodach deficytowych oraz zawodach przyszłości, w których można będzie znaleźć pracę za kilka lat. Ważną częścią działań SZOK są również rozmaite informacje edukacyjne: informacje o systemie edukacji w Polsce, regionalne oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych, zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych, źródła informacji o systemie edukacji, szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych.  Doradca zawodowy pomoże również w pozyskaniu informacji o sobie (oczywiście w kontekście kariery zawodowej) poprzez m.in. określanie mocnych i słabych stron, diagnozę zdolności i umiejętności, umiejętności pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej itp.

Zajęcia z młodzieżą odbywać się będą w formie grupowej, na terenie szkoły oraz w formie indywidualnej: w pracowni SZOK. Pojawią się również niespodzianki jak np. spotkania z przedstawicielami poszczególnych zawodów, przedsiębiorcami czy konkursy. Pracownia SZOK mieści się w odosobnionym pomieszczeniu (sala 25, obok auli gimnazjum, współdzielona ze szkolnym psychologiem), w którym można przeprowadzić indywidualne zajęcia poradnictwa, uwzględniając zasady poufności. Pomieszczenie umożliwia również przechowywanie ewidencji uczestników oraz materiałów merytorycznych. SZOK wyposażony jest w testy, gry i programy multimedialne, czasopisma, książki  i informatory dla uczestników, ulotki zawodoznawcze; wszystko dla Was, drodzy uczniowie. W SZOKu pobrać można również formularze do szkół ponadgimnazjalnych.

Jeśli jeszcze nie wiecie, kim chcecie być, czym chcecie zajmować się zawodowo, czy też potrzebujecie pomocy w określeniu własnych wartości, motywacji, cech osobowościowych czy mocnych i słabych stron – Szkolny Óśrodek Kariery jest dla was!!!

Szkolny Ośrodek Kariery czynny jest cztery godziny tygodniowo, w czwartki i piątki na ostatnich lekcjach. Wszelkie informacje, wiadomości czy ulotki znajdziecie na tablicy przy sali SZOK. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


CELE I ZADANIA OŚRODKA

Szkolny Ośrodek Kariery ma na celu koordynacje działalności informacyjno doradczej szkoły w ramach rozwijania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Działania te, w szczególności, będą miały na celu przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową. W szerokiej perspektywie będą to:

Cel

Zadania

Forma

Poznanie własnych mocnych i słabych stron, określanie preferencji i zainteresowań, analiza wartości i motywacji

Wzrost umiejętności samooceny własnych zasobów i predyspozycji

Analiza predyspozycji osobowościowych, edukacyjnych i zawodowych celem ukierunkowania wyboru ścieżek edukacyjnych oraz zawodowych

Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów

Analiza zainteresowań zawodowych

Określanie mocnych i słabych stron

Diagnoza zdolności i umiejętności

Umiejętności pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej

 

Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami: warsztaty grupowe, konsultacje indywidualne, prezentacje

Wzrost wiedzy o systemie edukacji, zapoznanie z ofertami lokalnych szkół ponadgimnazjalnych

Analiza i informowanie o ofertach lokalnych szkół ponadgimnazjalnych oraz zapotrzebowaniu lokalnych rynków pracy

Informacje o systemie edukacji w Polsce

Regionalne oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych

Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych

źródła informacji o systemie edukacji, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach wyższych

Spotkania z uczniami, warsztaty, prezentacje, informatory, materiały promocyjne

warsztaty grupowe, konsultacje indywidualne, prezentacje

Zapoznanie z rynkami pracy, informacje o grupach zawodowych i specjalnościach

 

Analiza lokalnych rynków pracy w kontekście wyboru ścieżki edukacyjno zawodowej

Informacje o zawodach przyszłości

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Pogadanki zawodoznawcze

Spotkania z uczniami, warsztaty, prezentacje, informatory, materiały promocyjne

Spotkania z przedstawicielami zawodów

                                                                   

Doradca zawodowy Szkolnego Ośrodka Kariery Piotr Smółka


Nowa szkoła