Samorząd Uczniowski

 ROK  SZKOLNY  2018/2019

 


Skład Samorządu Uczniowskiego na Rok Szkolny 2018/2019

 

Przewodniczący SU: Julia Stępkowska

z-ca Przewodniczącego SU: Karol Siłkowski

Skarbnik SU: Izabela Laburda

  


Nowa szkoła