Samorząd Uczniowski

 

Skład samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

 

Przewodniczący SU: Paweł Gil

z-ca Przewodniczącego SU: Anna Döringer

Skarbnik SU:  Jeremi Sitarek

Opiekun samorządu - Maciej Uwary
 


Nowa szkoła