Koła działające przy bibliotece szkolnej

Koła zainteresowań działające przy bibliotece szkolnej

Koło teatralne -     czwartek - 8 godzina lekcyjna

                                    opiekun - Beata Smolarek


"Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są".     
                                                                     Tove Johsson

Głównym celem zajęć koła teatralnego jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, stymulowanie aktywności poprzez wzmacnianie w młodzieży poczucia własnej wartości, integracja zespołu, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.


Chór szkolny - poniedziałek - 8 godzina lekcyjna,

                         opiekun - Beata Smolarek


Młodzież gimnazjalną charakteryzuje wzrost zainteresowań otaczającym światem, wzmożony krytycyzm i duże poczucie tożsamości. Zajęcia muzyczne w szkole rozwijają zainteresowania, potrzebę kontaktu z muzyką i chęć jej uprawiania oraz świadome uczestnictwo w kulturze muzycznej.
Chór szkolny daje możliwość kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.


Koło Dziennikarskie -  wtorek - 8 godzina lekcyjna,

                               opiekun - Elżbieta Kurosz, Justyna Mania


Skupia młodzież wydającą szkolną gazetkę pod nazwą "The Gimzeta Times".
Gazetka ukazuje się regularnie od września 2001 r.; w każdym roku szkolnym uczniowie przygotowują kilka numerów pisma;  realizowane zadania to: informowanie społeczności uczniowskiej o tym, co ważne i ciekawe w naszej szkole, zainteresowanie rówieśników wspólnymi sprawami, umożliwienie wyrażania własnego zdania i indywidualnego punktu widzenia, uczenie współpracy w grupie i z dorosłymi, korzystanie z wolności i odpowiedzialności za słowo, kształcenie umiejętności pisania różnych form wypowiedzi.
Nowa szkoła