Historia szkoły

  • Budynek obecnego gimnazjum wybudowany został w 1920 roku i służył on celom wojskowym.
  • W latach 60-tych ówczesne władze Kłodzka przejęły obiekt na cele światowe. Powstała 8-klasowa szkoła podstawowa.
  • W 1972r. obiekt przekazano w użytkowanie Gminie Wiejskiej Kłodzko, którego prawnym właścicielem została w 1994 roku na mocy decyzji Urzędu Rady Ministrów.
  • Od 1 września 1999 roku w budynku tym mieści się Gimnazjum Publiczne, do którego uczęszczają uczniowie z  okolic wiejskich Gminy Kłodzko.
  • 1 września 2017 r. Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta zostało przekształcone w Szkołę Podstawową.

 

 

plac.jpg [545x291]

Nowa szkoła