Super Szkoła

Rok szkolny 2014/2015

IV Międzyszkolny Konkurs 

organizowany w ramch projektu Super Szkoła

        

   pa290800__kopia_2.jpg [1152x864]

pa290776__kopia.jpg [1152x864]

pa290779__kopia.jpg [1152x864]

pa290789__kopia.jpg [1152x864]

pa290796__kopia.jpg [1152x864]
Rok szkolny 2013/2014

 

W Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w okresie od lutego 2013 roku do stycznia 2015 roku realizowany jest projekt pod nazwą:Super Szkoła-innowacyjne metody nauczania.   

 

      Projekt jest realizowany przez Gminę Kłodzko w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia   i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

       Realizacja projektu ma na celu poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej placówki, wpływając na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów, poprzez:

  • objęcie wszystkich gimnazjalistów pracą na platformie edukacyjnej,
  • prowadzenie lig przedmiotowych, tj. zajęć dla uczniów uzdolnionych (ligi: biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, języka angielskiego, języka niemieckiego dla uczniów z klas I-III i matematyczna, oddzielnie dla klas I, II i III),                                                               
  • prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii, fizyki, języka angielskiego, języka niemieckiego dla klas I – III i matematyki, oddzielnie dla klas I, II, III),
  • udział w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, prowadzonych nowoczesnymi metodami w pracowniach naukowych,                                                    
  • udział w konkursach międzyszkolnych, związanych z tematyką lig przedmiotowych, nagrodzonych za zajęcie trzech kolejnych miejsc atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Projekt zakłada odejście od tradycyjnych metod prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, na rzecz zajęć prowadzonych  z wykorzystaniem zabaw, gier, łamigłówek, doświadczeń i platformy edukacyjnej. Umożliwia także pracę w domu według indywidualnych potrzeb uczniów. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjum.

    W gimnazjum powstał Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK), z którego usług korzystają  uczniowie i rodzice klas III. Indywidualne poradnictwo i doradztwo zawodowe, a także zajęcia grupowe prowadzone przez specjalistę we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, pozwolą uczniom na świadomy wybór dalszej drogi kształcenia i przygotują ich do wejścia na rynek pracy.

    W ramach projektu szkoła została doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które są  wykorzystywane, podobnie jak platforma edukacyjna, nie tylko podczas zajęć projektowych, ale także w czasie codziennych zajęć ze wszystkimi uczniami.

         Na uwagę zasługuje fakt, że wdrożone w trakcie realizacji projektu programy i scenariusze zajęć pozalekcyjnych, wykorzystywanie w codziennej pracy platformy edukacyjnej i działalność SZOK, będą kontynuowane także po zakończeniu realizacji projektu.


 III Edycja  Konkursów dla gimnazjalistów Gminy Kłodzko


W dniu 21. maja 2014 r  w  Gimnazjum Publicznym im. Wł. St.  Reymonta w  Kłodzku odbyły się Gminne Konkursy w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych oraz z języka angielskiego i niemieckiego. Zostały one zorganizowane w ramach projektu pn.„Super Szkoła – innowacyjne metody nauczania w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Człowiek - Najlepsza Inwestycja.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 1-3 Gimnazjów z terenu Gminy Wiejskiej Kłodzko.  Konkursy  były wieloetapowe. Ich przeprowadzenie zostało poprzedzone opracowaniem regulaminów i zadań.

Gimnazjaliści walczyli o cenne nagrody w tym MP 4  dla zdobywcy I miejsca, pióro wieczne było nagrodą za zajęcie II miejsca, a pendrive 16 GB otrzymywał zdobywca III miejsca.

Laureaci Konkursu z Matematyki:

I miejsce – Michał Łabowicz uczeń kl. 3c Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

II miejsce – Melanie Bodura uczennica kl. 1c Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

III miejsce- Dominik Kurowski uczeń kl. 3a Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku


Laureaci Konkursu z przedmiotów przyrodniczych:

I miejsce – Marta Piwko uczennica kl. 3d Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

II miejsce – Julia Sajewicz uczennica  kl. 2c Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

III miejsce - Anna Macek uczennica kl. 3d Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku


Laureaci Konkursu z języka niemieckiego:

I miejsce – Agnieszka Bieniasz uczennica kl. 3f Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

II miejsce – Kamil Skupień uczeń kl. 3c Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta  w Kłodzku

III miejsce – Igor Kozak uczeń kl. 3c Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku


Laureaci Konkursu z języka angielskiego:

I miejsce – Aleksandra Sajewicz uczennica kl 3e Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

II miejsce – Magdalena Gałka uczennica kl 3b Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku 

III miejsce – Ewa Janiszewska uczennica kl. 3e  Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku


Super Szkoła

Nowa szkoła