Rekrutacja do szkoły podstawowej

    

Informacja na temat zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do  klas 1 -  8 Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, ul. Traugutta 1a na rok szkolny 2018/2019.

Dokumenty do pobrania w zakładce „Rekrutacja do szkoły podstawowej” lub w sekretariacie szkoły w godzinach od 730 do 1500.

Informacja o rekrutacji.

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta należą miejscowości: Boguszyn, Gołogłowy, Ławica, Morzyszów, Podtynie, Stary Wielisław,  Ścinawica i Wojciechowice.

Zapisując dziecko do oddziału zerowego rodzice składają wniosek i oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Rodzice uczniów z obwodu szkoły, w celu zapisania dziecka do klasy pierwszej, składają  zgłoszenie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły, w celu zapisania dziecka do klasy pierwszej, składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Wszyscy rodzice zainteresowani zapisem dziecka do klas starszych, tj. od drugiej do ósmej, składają podanie o przyjęcie dziecka do szkoły. Rodzice uczniów z obwodu dodatkowo składają oświadczenie o miejscu zamieszkania.
O przyjęciu dziecka do klasy starszej decydować będzie liczba wolnych miejsc, kolejność zgłoszeń, a przy tworzeniu nowej klasy odpowiednia liczba chętnych.

Szczegółowe informacje o zapisach można uzyskać w sekretariacie szkoły.


Załączniki:

  • Przyjęcia do oddziału przedszkolnego (klasy zerowej)
  • Rekrutacja do klasy pierwszej
  • Przyjęcia do klas od drugiej do ósmej

 

Zgłoszenia, wnioski i podania będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 01 marca 2018 roku.

Drzwi otwarte odbędą się 23 marca 2018 roku o godzinie 1600.


Załączniki:

Rekrutacja - oddział przedszkolny (klasa zerowa)

1. Oddział przedszkolny WNIOSEK

   1a. zał nr 1 do wniosku oświadczenie o wielodzietności

   1b zał. nr 2 do wniosku oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

   1c zał. nr 3 oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata

   1d zał. nr 4 oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły

3. Informacje rodziców dzieci przyjętych

4. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

5. Oświadczenia i zgody

6. Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego

7. Kryteria II etapu postępowania rekrutacyjnego

 Rekrutacja do klasy pierwszej

1. ZGŁOSZENIE dziecka do klasy pierwszej

2. WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

    2a. zał nr 1 do wniosku oświadczenie o wielodzietności

    2b. zał nr 2 do wniosku oświadczenie o samotnym  wychowywaniu dziecka

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły

4. Informacje rodziców dzieci przyjętych

5. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

6. Oświadczenia i zgody

7. Terminy rekrutacji do klas I

8. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I

Przyjęcia do klas od drugiej do ósmej

1. Podanie o przyjęcie dziecka - klasy 2-8

2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły

3. Informacje rodziców dzieci przyjętych

4. Oświadczenia i zgody

5. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej


Nowa szkoła