Rekrutacja do szkoły podstawowej

Informacja o rekrutacji

    Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta należą miejscowości: Boguszyn, Gołogłowy, Ławica, Morzyszów, Podtynie, Stary Wielisław,  Ścinawica i Wojciechowice.

    Rodzice uczniów z obwodu szkoły, w celu zapisania dziecka do klasy zerowej i pierwszej, składają  zgłoszenie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania.

    Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły, w celu zapisania dziecka do klasy zerowej i pierwszej, składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

    Wszyscy rodzice zainteresowani zapisem dziecka do klas starszych, tj. od drugiej do siódmej, składają podanie o przyjęcie dziecka do szkoły. Rodzice uczniów z obwodu dodatkowo składają oświadczenie o miejscu zamieszkania.

 Szczegółowe informacje o zapisach można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

Rekrutacja do klasy zerowej

- Terminy rekrutacji do oddziału zerowego

- Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego

- Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

- Oświadczenie o wielodzietności

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- Oświadczenie o zatrudnieniu

- Oświadczenie o nauce w systemie dziennym

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

- Informacje od rodziców dotyczące dziecka przyjętego do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

- zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Rekrutacja do klasy pierwszej

- Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

- Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

- Oświadczenie o wielodzietności

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

- Informacje od rodziców dotyczące dziecka przyjętego do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

- zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Przyjęcia do klas od drugiej do siódmej

- Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

- Informacje od rodziców dotyczące dziecka przyjętego do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

- zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka


Nowa szkoła