Rekrutacja do szkoły podstawowej

 

UWAGA WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE REKRUTACJI 

do klasy I oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 

w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

 

 Zgodnie z harmonogramem wnioski winny być złożone osobiście w sekretariacie szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych w godzinach 7.30 – 15.30 

  1. do 28 marca 2020 r. o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku
  2. do 3 kwietnia 2020 r.  o przyjęcie do klasy I w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.

Jednak z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii COVID-19,  celem ograniczenia kontaktów osobistych w placówkach, rekomendujemy, aby w/w terminach przesłać drogą elektroniczną skany uzupełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać z zakładki rekrutacja, wypełnić i odesłać na adres e-mail: sekretariat@spreymonta.pl. 

Prosimy pamiętać o konieczności dostarczenia podpisanego oryginału dokumentu po otwarciu szkoły


Informacja na temat zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych oraz do klas od drugiej do ósmej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, ul. Traugutta 1a na rok szkolny 2020/2021.


 

Dokumenty do pobrania w zakładce „Rekrutacja do szkoły podstawowej” lub w sekretariacie szkoły w godzinach od 730 do 1500.

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta należą miejscowości: Boguszyn, Gołogłowy, Ławica, Morzyszów, Podtynie, Stary Wielisław, Ścinawica i Wojciechowice.

Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są z „urzędu”.

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane do oddziału przedszkolnego i klasy 1 podlegają rekrutacji.

 

 Zgłoszenia i wnioski będą przyjmowane w sekretariacie szkoły:  

  • od 02 marca 2020 do 28 marca 2020  do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  • od 02 marca 2020 do 03 kwietnia 2020  do klasy 1
  • podania o przyjęcie na wolne miejsce do klas starszych będą przyjmowane od 02 marca 2020 (decyduje kolejność zgłoszeń)


 


 

Nowa szkoła